فصل اول جمعه‌های یوگایی

فصل اول جمعه‌های یوگایی با آموزش حرکات مبتدی یوگا آغاز می‌شود. این تمرینات به گونه ای انتخاب شده‌اند که برای داشتن پریودی آرام بسیار موثراند.

قسمت اول: آسانای ضد نفخ و گاز بر سلامت جسم و روان تاثیر مثبت دارد.
قسمت دوم: آسانای ببر برای بهبود انعطاف پذیری ستون فقرات و تنظیم هورمون‌های دستگاه تناسلی بسیار مناسب است.
قسمت سوم: حرکت مثلث برای تقویت ماهیچه‌های پا و لگن، تقویت اندام‌های درون شکمی و کاهش استرس مفید است.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

حرکت قایقرانی برای دوران نقاهت پس از زایمان و تخفیف دردهای پریود بسیار مفید است.

قسمت چهارم

قسمت پنجم: آسانای کششی برای تقویت عضلات زیربغل و سرینی مناسب است و همچنین باعث بهبود خون رسانی فیله های کمر می‌شود.
قسمت ششم: آسانای ضد نفخ و گاز برای تنظیم سیکل پریود و تقویت فیله‌های کمر بسیار مفید است.
قسمت هفتم: حرکت پل برای کاهش دردهای شانه، تقویت فیله‌های کمر، تنظیم سیکل پریود و سلامت افرادی که سابقه سقط جنین دارند، بسیار مفید است.
قسمت هشتم: آسانای سر به زانو با پای صاف برای تنظیم پریود، رفع مشکل باروری و بهبود خونرسانی کمر بسیار مفید است.
قسمت نهم: حرکت لاک پشت برای ماساژ اندام‌های لگنی و تقویت سرشانه‌ها و کتف‌ها مناسب است.
قسمت دهم: آسانا پروانه برای کاهش دردهای سیاتیک، بهبود گردش خون و ماساژ اندام‌های داخلی موثر است.

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم