دستمال های کاغذی تافته در بسته بندی های متفاوت، مناسب استفاده در هر موقعیتی تولید می گردد. دستمال ها بسیار نرم و لطیف بوده و تنوع طرح ها برای هر سلیقه ای مناسب است.

دستمال توالت
دستمال حوله
دستمال جیبی
دستمال جعبه ای
دستمال کاغذی اقتصادی