اولین نکته مهمی که به هنگام تهیه نوار بهداشتی مناسب می‌بایستی درنظر گرفته شود آنست که هیچ درست یا نادرست مطلقی برای همگان در انتخاب نواربهداشتی وجود ندارد; چرا که آناتومی بدن هر شخص با دیگری تفاوت داشته و واکنش بدن هر بانویی در دوران قاعدگی، با بانوان دیگر، متفاوت است.
نوارهای بهداشتی تافته، در شش سایز متفاوت، متناسب با هر سلیقه ای تولید می گردد. بانوان عزیز می توانند با توجه به نیاز و شکل بدن خود، محصول مورد نیازشان را انتخاب نمایند.

پدهای بهداشتی
نواربهداشتی نوجوان
نواربهداشتی روز
نوار بهداشتی شب
نواربهداشتی یلدا ویژه شب
نواربهداشتی ماکسی ویژه شب