ترشحات واژن امری طبیعی در دختران سالم است. اگر شما به دنبال راهی برای حفظ بهداشت و پاکیزگی خود هستید، پدهای روزانه می‌توانند به شما کمک کنند. استفاده از پدهای روزانه درحفظ بهداشت فردی موثر است.

  1. هر روز احساس شادابی کنید.

پدهای روزانه به گونه ای طراحی شدند که شما هر روز به راحتی می توانید از آن ها استفاده کنید و در حفظ پاکیزگی، شادابی و اعتماد به نفس به شما کمک می کنند.

  1. می توانید ترشحات واژن را کنترل کنید.

برخی از خانم ها برای کنترل ترشحات واژن هر روز از پدهای روزانه استفاده می کنند و بعضی دیگر از خانمها تنها در اواسط سیکل پریودی ( زمان تخمک گذاری) که ترشحات بیشتر می شود از آن ها استفاده می کنند. پدهای روزانه معطر، می توانند انتخابی بسیار مناسب برای این ترشحات باشند.

  1. می توانید برای پریودی غیر منتظره آمادگی داشته باشید.

برخی از خانم ها فقط به دلیل آنکه به طور ناگهانی و غیر منتظره پریود می شوند از پدهای روزانه استفاده می کنند و استفاده از این پدها باعث می شود که آنها هیچگاه نگران آلوده شدن لباس خود نباشند.

  1. برای ترشحات پس از زایمان، می‌توانید از پدهای روزانه استفاده کنید.

مادران پس از زایمان می توانند برای کنترل ترشحات خود که چند هفته بعد از تولد نوزاد دچار آن می شوند از این پدها استفاده کنند. خانم هایی که از پدهای روزانه برای ترشحات پس از زایمان استفاده می کنند باید مراقب ترشحات بیشتر باشند تا از پد مناسبی استفاده کنند.

  1. برای بی اختیاری ادراری نیز می‌توان از پدهای روزانه استفاده کرد.

برخی از خانم ها برای بی اختیاری ادراری به دلیل داشتن مثانه حساس از پدهای روزانه استفاده می کنند. برای بی اختیاری ادراری خفیف می توانید از این پدها استفاده کنید.